Zaujímavé članky | Návrh VZN 2023/02 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou

1 2 ... 13 [>]