Aktuality | VZN 2021/02 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2021

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]