Aktuality | Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024

... 2018-10-03 - Zámer na predaj majetku obce
(162.68 kb)
pozemok parcela č. C-KN 421/5 (LV č. 117)
... 2018-03-12 - Všeobecne záväzné nariadenie 2018/01
(189.13 kb)
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

Zoznam aktualít

1 2 ... 13 [>]