Aktuality | Návrh VZN 2022/07 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný Orlík

Zoznam aktualít

1 2 ... 13 [>]