Aktuality | Návrh VZN 2023/01 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

Zoznam aktualít

1 2 ... 13 [>]