Kontakt

Toto webové sídlo www.vysnyorlik.sk spravuje obec Vyšný Orlík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vyšný Orlík 

Adresa:
Obecný úrad Vyšný Orlík 
Vyšný Orlík 14
090 11  Vyšný Orlík 

IČO: 00331252
DIČ: 2020784953

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1472 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: obecvysnyorlik@gmail.com

Podateľňa: obecvysnyorlik@gmail.com
Starosta: Mgr. Ján Džupin, tel.: +421905820498
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecvysnyorlik@gmail.com

Tel: 054 / 75 25 081

Kompetencie:

Obec Vyšný Orlík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Vyšný Orlík  je zriadený vo Svidníku.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód