Samospráva

Adresa
Obec Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 14
090 11  Vyšný Orlík

Tel: 054 / 75 25 0810905 820 498

Email: obecvysnyorlik@gmail.com

Starosta obce: Mgr. Ján Džupin

Zástupca obce:  Ing. Marián Štefanišin

Bankové spojenie : VÚB a.s. Svidník

Číslo účtu: SK 1802000000000025824612Materská škola Vyšný Orlík 

Bc. Milana Gibová - riaditeľka (poverená riadením) - tel. 0904 240 128

Bc. Ivana Varjanová - učiteľkaZákladná škola Vyšný Orlík

Mgr. Jana Červeňaková - riaditeľka - tel. 0905 371 588

Mgr. Slávka Červeňaková - učiteľka, ŠKDPoslanci OZ :

 1. Irena Čvaňová
 2. Ing. Anna Džupinová 
 3. RNDr. Iveta Lastivková
 4. Ing. Marián Štefanišin
 5. Ing. Erik ŽelizňakZloženie komisií obecného zastupiteľstva:

Komisia finančná:

 1.  Ing. Anna Džupinová - predseda komisie
 2.  Ing. Anna Štefanišinová - člen komisie
 3.  Mgr. Anna Belovežčíková - člen komisie

Komisia pre verejný poriadok:

 1.  Irena Čvaňová - predseda komisie
 2.  Martina Vyravcová - člen komisie 
 3.  Vladimír Kaliňák - člen komisie

Komisia pre kultúru a školstvo:

 1.  RNDr. Iveta Lastivková - predseda komisie
 2.  PaedDr. Viera Cahajlová - člen komisie  
 3.  Jaroslav Bolišinga - člen komisie

Komisia pre telovýchovu a šport:

 1.  Ing. Marián Štefanišin - predseda komisie
 2.  Ivan Kriško - člen komisie
 3.  Martin Štefanišin - člen  komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 1.  Ing. Erik Želizňak - predseda komisie
 2.  Ing. Anna Džupinová - člen komisie
 3.  Ing. Marián Štefanišin - člen komisie 

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA