Samospráva

Adresa
Obec Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 14
090 11  Vyšný Orlík

Tel: 054 / 75 25 0810905 820 498

Email: obecvysnyorlik@gmail.com

Starosta obce: Mgr. Ján Džupin

Zástupca obce:  Ján Miškovský

Bankové spojenie : VÚB a.s. Svidník

Číslo účtu: SK 1802000000000025824612

Materská škola Vyšný Orlík :  riaditeľka - Mgr. Mária Burcáková - tel. 0917 984 385

Základná škola Vyšný Orlík :  riaditeľka - Mgr. Jana Červeňaková - tel. 0905 371 588Poslanci OZ :

 1. Ing. Anna Džupinová 
 2. RNDr. Iveta Lastivková
 3. Ing. Erik Lehotský
 4. Ján Miškovský
 5. Ing. Marián ŠtefanišinZloženie komisií obecného zastupiteľstva:

Komisia finančná:

 1.  RNDr. Iveta Lastivková - predseda komisie
 2.  Ing. Ivan Hnat - člen komisie
 3.  Ing. Milan Jackanin - člen komisie

Komisia pre verejný poriadok:

 1.  Ing. Erik Lehotský - predseda komisie
 2.  Milan Kriško - člen komisie 
 3.  Jaroslav Bolišinga - člen komisie

Komisia pre kultúru a školstvo:

 1.  Ing. Anna Džupinová - predseda komisie
 2.  Jarmila Koščová - člen komisie  
 3.  PaedDr. Jitka Lehotská - člen komisie

Komisia pre telovýchovu a šport:

 1.  Ing. Marián Štefanišin - predseda komisie
 2.  Ivan Kriško - člen komisie
 3.  Martin Štefanišin - člen  komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 1.  Ján Miškovský - predseda komisie
 2.  Ing. Anna Džupinová - člen komisie
 3.  Ing. Marián Štefanišin - člen komisie 

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA