SlovenskýEnglish

História športu

Športový život vo Vyšnom Orlíku sa datuje ešte s pred roka 1934, kedy bolo postavené prvé futbalové ihrisko.

V predvojnovom období šport v obci bol zameraný hlavne na futbal.

V povojnovom období sa k futbalovému oddielu pridal ďalší a to volejbalový, ktorý využíval ihrisko postavené v roku 1946 v strede obce (na mieste terajšej zastávky autobusov, pod briežkom pri sútoku miestneho potoka Mostivka do rieky Ondavy). Jeho zakladateľmi boli nebohí Michal Kriško (Bačiv), Dimitrij Kriško (Bačiv), Jozef Kriško (Cuper), Jozef Miškiv, Jozef Novák, Vasiľ Kosť.

V roku 1948 bola v obci založená prvá telovýchovná jednota – a to Sokol Vyšný Orlík, kedy naša obec spadala pod Svidnícky okres (1942-1958). Táto telovýchovná jednota združovala futbalový a volejbalový oddiel. Hralo sa nesúťažne s mužstvami z okolitých dedín.

Neskôr popri telovýchovnej jednote bol vytvorený lyžiarsko- turistický oddiel. Zakladateľom bol nebohý Jozef  Novak, bývalý učiteľ ktorý neskôr učil vo Svidníku. Zo Zväzarmu zo Svidníka dostali v tom čase  skromnú lyžiarsku vystroj (lyže a palice) a brannú vystroj - vzduchovky a malorážky. V zime sa konali prechody na lyžiach do okolitých dedín a to Roztok, Kečkoviec Jedľovej i inde.

Volejbalový oddiel Sokol Vyšný Orlík začal súťažne hrať až v roku 1963. Prvé súťažne zápolenia  sa odohrávali v rámci Bardejovského okresu. Do súťaže ho prihlásil už nebohý Michal Karaman, ktorý v tom čase na OV ČSZTV Bardejove vykonával funkciu tajomníka.  

V roku 1968 bol vytvorený samostatný okres Svidník. Športové dianie začal riadiť novovzniknutý OV ČSZTVvo Svidníku. Jeho prvým tajomníkom bol rodák z našej obce už spomínaný nebohý Michal Karaman. V novovytvorenom okrese vznikali po dedinách nové telovýchovné jednoty.

Dňa 17. februára 1968 bola v obci na ustanovujúcej schôdzi založená nová telovýchovná jednota pod názvom: Telovýchovná jednota JEDNOTA Vyšný Orlík, súčasťou ktorej boli volejbalový a futbalový oddiel. Na založení telovýchovnej jednoty veľkú zásluhu mali najmä: nebohý Michal Karaman, nebohý Michal Giba, Milan Kriško (Duda), Andrej Miškiv-Pavlik, nebohý Ján Čvaň, Jozef Kriško st., Jozef Kriško ml. (Jasek) i  Cahajla Jozef.

Postupne popri telovýchovnej jednote boli vytvorené nové oddiely a to: turistický, stolnotenisový a šachový. Krátku dobu pôsobil aj basketbalový oddiel. Pre tieto oddiely zo zdrojov OV ČSZTV a OV SZM bolo poskytnuté materiálno-technické vybavenie.

S vybudovaním kolkárskej dvojdráhy v suteréne kultúrno správnej budovy, ako jedinej v okrese, pri telovýchovnej jednote pôsobil aj kolkársky oddiel.

V rámci telovýchovnej jednoty sa naši športovci zúčastňovali i nohejbalových a tenisových turnajov.

Počas existencii telovýchovnej jednoty sa pri pôvodnom futbalovom ihrisku - na ríni, ktoré bolo zo všetkých strán obklopené kríkmi, začal postupne budovať športový areál.

Za zmienku stoji rozšírenie a predlženie futbalového ihriska a osadenie zábradlia.

V roku 1976 boli dobudované a dané do užívania šatne so sprchami, sociálnym zariadením a spoločenskou miestnosťou.

V roku 1990 boli k šatniam pribudované garáže pre hasičské auto a autobus.

Medzi futbalovým ihriskom a šatňami bolo vybudovane a následne oplotené asfaltové volejbalové ihrisko.

V októbri roku 2008 bola zahájená výstavba viacúčelového (multifunkčného) ihriska a následne v roku 2009 dané do užívania. 

Za zmienku stoji aj to, že na jednotlivé súťažne zápasy naše mužstva cestovali objednanými autobusmi z ČSAD Svidník, respektíve svojimi osobnými autami. Bolo obdobie, kedy telovýchovná jednota vlastnila veľký autobus  KAROSA ŠL, malý autobus ČAUDAR aj osem miestnu ŠKODU 1203.

Finančné prostriedky na činnosť jednotlivých oddielov poskytoval OV ČSZTV. Po nežnej revolúcii v roku 1989 OV ČSZTV ukončili svoju činnosť a tým pádom nastal problém aj s financovaním. Skoro všetké oddiely, mimo volejbalového a futbalového ukončili svoju činnosť. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov.  

V roku 2003 telovýchovná jednota - JEDNOTA Vyšný Orlík de fakto zaniká a v obci vzniká len nový futbalový športový klub - ŠK ORLÍK. Jeho predsedom sa stal v tom čase starosta obce Ing. Michal Džupin.

Športový areál je vo vlastníctve obce  a tento futbalový športový klub finančne, materiálne a aj údržbu zabezpečuje obecný úrad a sponzorom je aj terajší starosta Ján Džupin, ktorý finančne prispieva na chod tohto futbalového športového klubu.

Po nežnej revolúcií aktívne pôsobí len futbalový klub a spontánne volejbalový oddiel.