SlovenskýEnglish

Urbárska spoločnosť

Orgány spoločenstva:

Orgány spoločenstva sú:

 1. Zhromaždenie
 2. Výbor
 3. Dozorná rada
 • Do orgánov spoločenstva môžu byt volení iba členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj jeden nečlen spoločenstva
 • Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené na dobu štyroch rokov 

Do orgánov spoločenstva, boli dňa 18.02.2018 na zhromaždení vlastníkov pozemkového spoločenstva v súlade so stanovami pozemkového spoločenstva Vyšný Orlík a zákonom č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  zvolení:

Výbor:

Predseda spoločenstvaPodpredseda spoločenstva:

 • Mgr. Ján Džupin - 0918 738 183
 • Ján Miškovský - 0903 369 384

 

Členovia výboru:

 • Michal Džupin
 • Jozef Mikula
 • Anna Štefanišinová

 

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: Členovia dozornej rady:

 • PaedDr. Jitka Lehotská
 • Andrej Kriško
 • Mária Pavelčaková

Odborný lesný hospodár:

 • Ing. Martin Hanák

Fakturačné údaje:

Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 14
090 11 Vyšný Orlík
IČO: 31300499
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0001 0467 2303
DIČ: 2020792114
SLSP Svidník:  GIBASKBX 

Kontakt:        

Predseda
Mgr. Ján Džupin                            
Mobil :
+421 918 738 183
e-mail: obecvysnyorlik@gmail.com
Internet: www.vysnyorlik.sk