SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 188)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa Odb.: MESTO BARDEJOV
Dod.: Obec Vyšný Orlík
71 €
KRHZ-PO-VO-566-001/2023 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov
0 €
14/2023 Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Prima banka Slovensko
0 €
13/2023 Vývoz biologický rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: KRIŠKO Milan
150 €
N20231013013 Komunitné centrum Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
51 578 €
IROP-Z302091DBG8-91-108 Riešenie migračných výziev v obci Vyšný Orlík Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 600 €
12/2023 Dojednanie poistenia Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: GENERALI poisťovňa a.s.
845.35 €
11/2023 Realizácia projektu "Dajme spolu gól" Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Mgr Dávid Petrik
200 €
PK-19072023-01 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytnutí doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Webex.digitál s.r.o.
24 €
N2023 07 20001 Poskytnutie opatrovateľskej sluťžby Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2 491.12 €
853/2023/opr Oprava kuchyne v KSB a jej dovybavenie Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
10/2023 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Prima banka Slovensko
0 €
9/2023 Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
0 €
8/2023 Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
0 €
7/2023 Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Ján Jackanin
150 €
323 0986 Poskytnutie dotácie pre DHZO Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
1-2023 Predaj pozemku Odb.: VERONIKA VAŠKO
Dod.: Obec Vyšný Orlík
3 659.58 €
6/2023 Dodávka ovocia do školských a predškolských zariadení Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
0722201504 Triedený zber na území obce Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
1 662 €
5/2023 Nadobudnutie výpočtovej techniky do svojho vlastníctva Odb.: Obec Vyšný Orlík
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1