SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.vysnyorlik.sk spravuje Obec Vyšný Orlík je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vyšný Orlík

Adresa:

Obecný úrad Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 14
090 11 Vyšný Orlík

IČO: 00331252
DIČ: 2020784953
Bankové spojenie : VÚB a.s. Svidník
Číslo účtu:
 SK 1802000000000025824612

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš 
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1472 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: obecvysnyorlik@gmail.com
Podateľňa: obecvysnyorlik@gmail.com
Starosta: Mgr. Ján Džupin, tel.: +421 905 820 498obecvysnyorlik@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecvysnyorlik@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 054 / 75 25 081
E-mail: obecvysnyorlik@gmail.com

Úradné hodiny

Deň Pracovná doba
Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Kompetencie:
Obec Vyšný Orlík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Vyšný Orlík je zriadený na Miestnom úrade vo: Svidníku

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk