SlovenskýEnglish

Návrh VZN 2023/05 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 a ďalšie roky