SlovenskýEnglish

Návrh VZN 2024/01 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

 12.02.2024


Zoznam aktualít: