SlovenskýEnglish

VZN 2024/01 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

 15.03.2024


Zoznam aktualít: